קרני שומרון

תיאור

פניות ללא קורות חיים לא יענו  - שליחת קורות חיים באמצעות הכפתור שבתחתית העמוד

תחומי אחריות 
- ניהול החשבונות של המתנ"ס בהתאם לחוק ונוהלי החברה למתנ"סים.

תיאור התפקיד:
- איסוף והכנת נתונים לצורך בניית תקציב המתנ"ס.
- עזרה למנהל המתנ"ס בכל תחום מינהלי ו/או כספי לפי דרישת המנהל ונציג החברה למתנ"סים.
- ניהול מערכת החשבונות של המתנ"ס.
- אחריות למערכות הממוחשבות המתיחסות לתחום החשבונאות, תקציב ושכר.
- רישום הנהלת החשבונות של המתנ"ס באופן שוטף, מידי חודש בחודשו:
- חשבוניות ספקים
- דפי בנקים
- הכנה ורישום שיקים לתשלום ו/או העברות בנקאיות
- רישום קבלות מגבייה (במידה ואין תוכנה)
- רישום פקודות שכר
- רישום מסמכים למקורות מתקצבים
- אחריות להכנת משכורת במקומות בהם אין חשב שכר).
- סיוע במעקב אחרי ביצוע התקציב.
- הכנת דיווחים ונתונים כספיים מתואמים (מאזן בוחן ודו"ח בקרה תקציבית) חדשיים, תלת חודשיים ושנתיים בהתאם לדרישת המנהל ועפ"י נהלי העבודה של החברה למתנ"סים.
- בדיקת חשבונות ופקודות תשלום והגשתן לאישור המנהל.
- הכנת התשלומים (שיקים והעברות).
- התאמות, בירורים ומתן דיווחים לגורמי המימון.
- התאמות, בירורים ומתן דיווחים לבנקים, ספקים, קופות ומוסדות עימם יש למתנ"ס קשר כספי.
- הכנת החומר והגשתו לבקורת רואה החשבון ועמידה בכל דרישות ובקשות רואה החשבון.
- ביצוע שוטף של ברורים במס הכנסה ובביטוח הלאומי בנושא ניכויים וחובות המתנ"ס.
- בדיקת דו"חות תקופתיים ובדיקת המאזן שהוכן ע"י רואה החשבון (טרם הגשתו להנהלה).
- עריכת והתאמת בנק שוטפת.

כפיפות: 
למנהל המתנ"ס ו/או לחשב המתנ"ס.
מקצועית לאגף הכספים בחברה למתנ"סים.

כישורים נדרשים:
- מנהל חשבונות סוג 3.
- נסיון של 3 שנים לפחות בעבודת הנהלת חשבונות בתפקיד עצמאי (רצוי נסיון בעבודה עם מלכ"רים).
- בעל יוזמה ונכונות לקבלת אחריות.
- הכרת מערכת ממוחשבת להנה"ח כפולה (רצוי "חשבשבת"), תקציב ושכר.

100% משרה

תחילת עבודה 01.07.24


.

.

.

.

.

.

.

.