מנהל אדמיניסטרטיבי 50%


מנהלן ואדמינסטרציה  50%
• הכנת שינויים במשכורת העובדים להנהלת חשבונות.
• אחריות למערך המיחשוב של המתנ"ס, הן מבחינת חומרה , הן מבחינת תוכנה והן מבחינת תחזוקה וגיבוי.
• הכנת דיווחים לגורמי מימון שונים ומעקב אחר תקבולים מגורמים אלה.
• אחריות למסמכי הקבע של המתנ"ס: רישום עמותה, רישוי עסק וכו'.
• אחריות וטיפול בנושאי הביטוח במתנ"ס.
• אחריות לקשר המתנ"ס עם קבלנים, ספקים, בנקים וכו'.
• אחריות לחתימה, מעקב וקיום חוזים עם גופים חיצונים ואומנים.
• ארגון וביצוע ענייני המזכירות, מסמכים בעלי ערך כספי וארכיב.
• קיום מגע עם קהל ונציגי מוסדות לצורך משא ומתן, הדרכה והסברה.
• אחריות על תחום המנהלה, כולל מרכיבי משק ותחזוקה והעובדים בתחומים אלו.
• סיוע למנהל ולצוות בבדיקת צרכי האוכלוסייה.
• סיוע בתכנון פעילות, אירועים או מבצעים.
• עזרה בקיום מגעים ובניהול מו"מ עם גורמים ציבוריים וממלכתיים לשם קידום הפעולות במתנ"ס.
• סיוע בתכנון ותאום פעולות האגפים עם הרכזים.
• תאום ישיבות צוותי הדרכה.

עבודת אחר הצהרים שני ערבים בשבוע.

הגש מועמדות עכשיו