תיאור


הגשת קורות חיים עד 17.02.23 (להגשת מועמדות אנא לחצו על הכפתור למטה 👇)

תחומי אחריות

עבודה קהילתית ופיתוח קהילה במתנ"ס בדגש על פלח אוכלוסיית הצעירים.
סיוע למנהל ולצוות המתנ"ס לפעול בגישה קהילתית
ייזום ופיתוח פרויקטים חדשים במתנ"ס ובקהילה.
החדרת התפיסה הקהילתית לצוות המתנ"ס.

תאור התפקיד

- הכנה והפעלת תוכניות לפיתוח קהילתי לקבוצות שונות, ארגונים ושרותים בקהילה.
- ייזום איסוף נתונים על בעיות וצרכים חברתיים בקהילה בה פועל המתנ"ס.
- סיוע בפיתוח קשר עם תושבים באזור ההשפעה של המתנ"ס.
- ייזום, עידוד וקידום מנהיגות מקומית.
- ייזום ופיתוח מסגרות המעצימות את התושבים במתנ"ס ומחוצה לה.
- פיתוח קשרי גומלין עם אירגונים ומוסדות לתאום, תכנון וביצוע פעולות קהילתיות (הקמת
צוותי עבודה בין מקצועי וכו').
- סיוע לצוות המתנ"ס ברכישת כלים ומידע בנושא עבודה קהילתית.
- אחראי להפעלת עובדים סמך מקצועיים בתחום העבודה הקהילתית.
- משמש כתובת ומקור ידע לגבי שירותים וארגונים בקהילה (רווחה, חינוך וכו').

כפיפות:

למנהל המתנ"ס
מקצועית לגורמי הדרכה בחברה למתנ"סים.

כישורים נדרשים:

- בעל ידע ומיומנות בתחום עבודה קהילתית.
- בעל יכולת להנחות צוות עובדים.
- בעל כושר ביטוי טוב בכתב ובע"פ.
- בעל נסיון בקיום מו"מ עם מוסדות שונים.
- בעל יכולת הנעת תהליכים חברתיים.
- בעל יכולת ונסיון בעבודה באופן עצמאי, יצירתי ומקורי.
- בעל יכולת הסתגלות לעבודה במצבים משתנים.
- מוכן לעבוד בשעות בלתי שיגרתיות.

להגשת מועמדות אנא לחצו על הכפתור למטה 👇
(יש לצרף קורות חיים כקובץ)

.

.

.

.