07:30
חלוקת ערכות למקצה 10 ק"מ ו -5 ק"מ
מיקום: רחבת מתנ"ס קרני שומרון

התכנסות וחלוקת צ'יפים למקצה 10 ק"מ ו - 5 ק"מ

09:00
הזנקה 10 ק"מ
מיקום: רחבת מתנ"ס קרני שומרון

זינוק המקצה למרחק 10 ק"מ

09:20
הזנקה 5 ק"מ
מיקום: רחבת מתנ"ס קרני שומרון

זינוק המקצה למרחק 5 ק"מ

09:25
נשים הולכות
מיקום: רחבת מתנ"ס קרני שומרון
09:40
בתי ספר
מיקום: רחבת מתנ"ס קרני שומרון
09:50
מקצה נגיש
מיקום: רחבת מתנ"ס קרני שומרון
10:00
מקצה עממי - 2 ק"מ
מיקום: רחבת מתנ"ס קרני שומרון
10:30
טקס סיום וחלוקת גביעים
מיקום: רחבת מתנ"ס קרני שומרון

טקס הסיום וחלוקת תעודות ומדליות