ציור לנשים - ענבל ארנפלד


ענבל ארנפלד 0523908207


בחוג נעבוד על טכניקות ציור ונצייר באופן אינטואיטיבי ומונחה. חיזוק ושיפור מיומנויות ציור, הנאה וזמן קבוע לציור ויצירה.כל אישה תוכל להביא את כלי העבודה שלה ואיתם תעבוד ותצייר .עלות החוג: 290₪, כאשר את החומרים כל משתתפת תרכוש באופן עצמאי.

יוםקבוצהלינק להרשמהשעהעלותמיקום
ראשוןנשים>>הרשמה<<
10:30-12:30290X10מרכז מצוינות