בייסבול

חוג בייסבול ייפתח בפעם הראשונה השנה בקרני שומרון תחת איגוד הבייסבול הארצי.
אנחנו מזמינים את ילדי קרני שומרון והסביבה לבוא וללמוד לשחק את המשחק הכי פופולרי בארה"ב.

גילאי גן (t-ball) 
   ימי שישי
13:00-14:00175
>>להרשמה<<

מגרשים עירוניים

גילאי א' ב' (minors)13:00-14:00175
>>להרשמה<<
גילאי ג' ד' (juveniles)14:00-15:00
175
>>להרשמה<<
גילאי ה' ז' (little league)ימי שני ושישישני
17:30-18:30
שישי
14:15-15:15
265
>>להרשמה<<
גילאי ח' ט'(cadet league)שני
17:30-18:30
שישי
14:15-15:15
265
>>להרשמה<<