קבוצות בנות:


יום

קבוצה

לינק להרשמה

שעה

מחיר

מיקוםשלישי
גן (גיל 4-5)

>>הרשמה<<

16:30-17:15

150 ₪

אולם פיס
נווה מנחם

א'-ב' (גיל 6-7)

>>הרשמה<<

17:15-18:00