טופס ביטול/ פרישה מחוג

ביטול השתתפות  בקשות להפסקת השתתפות בחוג יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול חוגים (אין למלא את הטופס אם ברצונכם לעבור לחוג אחר). בקשות למעבר מחוג לחוג יהיו דרך שליחת מייל למתנ"ס לתיבת המייל - office@karneish.matnasim.co.il

טופס פרישה מחוגים - https://forms.gle/RLAGtScWu4XcCfSV9

לא ייעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.  

בקשה לביטול השתתפות בפעילות תיכנס לתוקפה החל מה-1 לחודש העוקב (לדוגמא בקשה שתגיע ב-1.11, תיכנס לתוקפה החל מה1.12).   המתנ"ס יגבה דמי ביטול השתתפות בחוג בסך 100 ₪ למבטלים עד סוף פברואר (בסטודיו אישה דמי ביטול בכל שלב בשנה יהיה בסך 200 ₪). 

החל מחודש מרץ לא יהיה ניתן לבטל השתתפות בחוג אלא במקרים של כוח עליון (מקרה רפואי/ מעבר דירה). 

בתקופה זו של השנה גם לא יתאפשר להמיר חוג במשנהו, רישום לחוג נוסף יהיה בתשלום נוסף כרגיל.    

לא יינתן זיכוי למשתתף על היעדרות חלקית מחוג.  לא יתקבלו הודעות על ביטול רטרואקטיבי של חוג / פעילות ולא יוחזרו כספים בגינו.  

החזרים בגין היעדרות רפואית יינתנו בגין היעדרות של חודש ויותר, בכפוף לאישור רפואי ובהודעה בתוך שבוע מתאריך האירוע הרפואי.

טופס פרישה מחוגים - https://forms.gle/RLAGtScWu4XcCfSV9