חוג ברידג' למתחיליםקבוצה

יוםמיקוםלינק הרשמה

חוג ברידג' למתחילים

ימי ראשון

10:30-12:00

מתנ"ס
חדר חוגים

180X10 ש"ח

>>להרשמה<<