חוג ברידג' למתקדמיםקבוצה

יוםמיקוםלינק הרשמה

חוג ברידג' למתקדמים

ימי ראשון

9:00-11:00

מתנ"ס
חדר חוגים

200X10 ש"ח

>>להרשמה<<