כדורסל - בנימין וילבר \ אמונה ערד


אימוני הכדורסל במרכז הקהילתי  מקנים ערכים ספורטיביים לצד ערכים

חינוכיים אישיים כגון: סבלנות, סובלנות, עבודה בצוות, ועוד.

בית הספר לכדורסל מנוהל על ידי בנימין וילבר בוגר מחלקות הנוער של הישוב , 

 המאמנים בעלי תארים אקדמיים, המשלבים גישה חינוכית ערכית לצד מקצועיות.

בניםגילאיםימיםשעותמיקוםמחירקישור להרשמה
ג-דראשון ורביעי16:00-17:00אולם קרני190X11
הרשמה>>
א-בראשון ורביעי17:00-18:00אולם קרני
190X11
הרשמה>>
ה-וראשון ורביעי
18:00-19:00אולם קרני
190X11
הרשמה>>
ג-דשני וחמישי16:00-17:00אולם נווה190X11
הרשמה>>
א-בשני וחמישי
17:00-18:00אולם נווה
190X11
הרשמה>>
ה-ושני וחמישי
18:00-19:00אולם נווה190X11
הרשמה>>


קבוצות בנות - אמונה ערד

בנותגילאיםימיםשעותמיקוםמחירקישור להרשמה
ד-וראשון ורביעי17:00-18:00אולם נווה190X11
הרשמה>>
ז-חראשון ורביעי18:00-19:00אולם נווה190X11
הרשמה>>