כדורסל - בנימין וילבר - ההרשמה נפתחה ב08.04.21


אימוני הכדורסל במרכז הקהילתי  מקנים ערכים ספורטיביים לצד ערכים

חינוכיים אישיים כגון: סבלנות, סובלנות, עבודה בצוות, ועוד.

בית הספר לכדורסל מנוהל על ידי בנימין וילבר בוגר מחלקות הנוער של הישוב , 

 המאמנים בעלי תארים אקדמיים, המשלבים גישה חינוכית ערכית לצד מקצועיות.


בנים
גילאים
ימים
שעות
מיקום
מחיר
קישור להרשמה
א-ב
ראשון ורביעי
16:00-17:00
אולם

ספורט 

קרני 

שומרון

190
ג-ד
ראשון ורביעי
17:00-18:00
190
ה-ז
ראשון ורביעי
18:00-19:00
190

ח-יב*
ראשון ורביעי
19:00-20:00
190


*מותנה במספר הנרשמים



קבוצות בנות - אמונה ערד (נסגר)

בנותגילאיםימיםשעותמיקוםמחירקישור להרשמה
ד-וראשון ורביעי17:00-18:00אולם נווה190X11
הרשמה>>
ז-חראשון ורביעי18:00-19:00אולם נווה190X11
הרשמה>>