כיתת ותיקים - תשפ"גקבוצה

יום ושעהמיקוםלינק הרשמההערות

כיתת ותיקים - עברית

רביעי
 9:35-12:15

מתנ"ס
אולם גדול


50X10 ש"ח

>>להרשמה<<


כיתת ותיקים - English
שני + רביעי

שני
9:30-12:00

רביעי
 9:30-11:00
שני
גיל הזהב

רביעי
מתנס - אולם קטן

150X9 ש"ח

>>sign up<<

כולל ארוחת בוקר
ביום שני

כיתת ותיקים - English
ימי שני

שני
9:30-12:00
גיל הזהב

80X9 ש"ח

>>sign up<<


כיתת ותיקים - English
ימי רביעי

רביעי
9:30-11:00
מתנס - אולם קטן

70X9 ש"ח

>>sign up<<כיתת ותיקים - русский

ראשון
10:00-12:00

מרכז
מצויינות


50X10 ש"ח

>>записаться<<