נהלי חוגים תשפ"ג

 • על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלומים הבאים. הרשמתכם לחוג מהווה הסכמה לנהלים אלו.
 • שנת החוגים תחל ביום 01.09.22 ותסתיים ביום 31.7.23
 • (למעט סטודיו אישה, חדרי הכושר והבריכה שממשיכים כל חודשי השנה).
 • כללי
 • לא ייגבו דמי רישום.
 • פתיחת וסגירת חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים. המתנ"ס רשאי לסגור חוג או לאחד קבוצות.
 • במקרה של ביטול חוג ע"י המתנ"ס – יוחזר החלק היחסי של התשלום, ולא ייגבו דמי ביטול.
 • לקוחות החייבים כסף למתנ"ס לא יורשו להשתתף בחוגי המתנ"ס עד להסדרת התשלום.
 • המתנ"ס אחראי על ילדי החוגים בשעות הפעילות של החוג בלבד.
 • המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להפסיק פעילותו של כל משתתף עקב בעיית משמעת ו/או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של החוג.
 • לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה ויבחר להמשיך בחוג – יחויב מהמפגש הראשון.
 • ניתן להגיע למפגש ניסיון בשני חוגים בלבד. מפגש ניסיון בחוג שלישי יחויב בתשלום. ניתן להתנסות בכל חוגי המתנ"ס עד ה-14 באוקטובר בלבד.
 • הנחות
 • 5% הנחה על חוגי ילדים (הזול מבינהם) החל מהילד השני בבית אב, למעט שיעורי נגינה. לא תינתן הנחה לחוגי מבוגרים.
 • 10% הנחה על חוגי ילדים לילד בעל תעודת נכה. (בהצגת תעודת נכה).
 • תנאי תשלום
 • התשלום לחוגים ייעשה באמצעות כרטיס אשראי או המחאות דחויות לכל שנת הפעילות. תשלום במזומן יתאפשר רק בתשלום מראש לכל השנה.
 • משתתף בחוג ייחשב כ-"רשום" רק לאחר שסיים את תהליך ההרשמה באתר המתנ"ס או במזכירות, כולל הסדרת התשלום והצהרת בריאות. אין הרשמה טלפונית.
 • בתחשיב עלות החוגים, נלקחו בחשבון החגים החלים בשנת הפעילות עפ"י רשימת החופשות, לכן לא יינתן זיכוי בגין חופשות וחגים.
 • עבור המחאה שחזרה, יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך 40 ₪.
 • באתר האינטרנט של המתנ"ס ניתן להירשם באמצעות כרטיס אשראי בתוקף. במעמד ההרשמה מופיע הסכום המלא. הנחות מוזנות באופן ידני ע"י צוות הרישום במתנ"ס.
 • אישור צילום
  ידוע לי כי במסגרת החוגים יצולמו הילדים המשתתפים וכי תמונות אלו עשויות להתפרסם במסגרת פרסומי המתנ"ס והמועצה.

 הצהרת בריאות
הורים לילדים אשר הינם בעלי מגבלה רפואית או רגישות רפואית מתבקשים למלא טופס הצהרת בריאות מלא וחתום באתר המתנ"ס בלשונית החוגים לפני תחילת הפעילות. כמו כן, עליכם לדווח ישירות באופן אישי למדריך החוג. 

 • ביטול השתתפות
 • בקשות להפסקת השתתפות בחוג יטופלו אך ורק לאחר שליחה במייל office@karneish.matnasim.co.il (שם+ שם משפחה, תעודת זהות, טלפון, שם החוג לביטול)  לא ייעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.
 • בקשה לביטול השתתפות בפעילות שתתקבל עד היום ה-20 בכל חודש, תכנס לתוקף החל מתחילת החודש העוקב.
 • המתנ"ס יגבה דמי ביטול השתתפות בחוג בסך 100 ₪ למבטלים עד סוף פברואר. החל מחודש מרץ לא ניתן לבטל השתתפות בחוג אלא במקרים של כוח עליון (מקרה רפואי/ מעבר דירה).                                                                                                                     
 • משתתף המפסיק השתתפותו בחוג (בהתאם לסעיף הנ"ל) יוכל לעבור לחוג / פעילות אחרת. במידה ואינו מעונין לעשות כן, יבוטלו התחייבויותיו למתנ"ס בגין חוג זה.
 • לא יינתן זיכוי למשתתף על היעדרות חלקית מחוג.
 • לא יתקבלו הודעות על ביטול רטרואקטיבי של חוג / פעילות ולא יוחזרו כספים בגינו.
 • החזרים בגין היעדרות רפואית יינתנו בגין היעדרות של חודש ויותר, בכפוף לאישור רפואי ובהודעה בתוך שבוע מתאריך האירוע הרפואי.
 • למתנ"ס שמורה הזכות לשנות את התוכנית | מותנה במינימום נרשמים | ט.ל.ח • לוח חופשות
  על ימים אלו לא יינתן זיכוי/ השלמה של חוג שכן החוג מחושב באופן שנתי ולא חודשי לפי מספר השיעורים שמתקיימים בפועל.
 •  
  • ראש השנה
  • כ"ט אלול- ב' תשרי
  • 25-27/09
  • ראשון- שלישי
  • יום כיפור
  • ט' תשרי
  • 4-5/10
  • שלישי- רביעי
  • סוכות ושמחת תורה
  • י"ד תשרי- כ"ג תשרי
  • 9-18/10
  • ראשון- שלישי
  • חנוכה
  • כ"ה כסלו- ב' טבת
  • 19-26/12
  • שני- שני
  • פורים
  • י"ג אדר- ט"ו אדר
  • 6-8/03
  • שני- רביעי
  • פסח
  • י"א בניסן- כ"ב בניסן
  • 2/4-13/4
  • ראשון- חמישי
  • ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
  • כ"ו ניסן
  • 17/04
  • שני,
   * חוגים שמסתיימים עד השעה 19:00 יתקיימו כרגיל.
  • יום הזיכרון ויום העצמאות
  • ג' אייר- ה' אייר
  • 24-26/04
  • שני- רביעי
  • ל"ג בעומר
  • י"ז אייר- י"ח אייר
  • 8-9/5
  • שני-שלישי
  • שבועות
  • ה' סיוון
  • 25/5
  • חמישי