נהלי חוגים , תקנון , לוח חופשות - תשפ"ד 2023-2024 - מתנ"ס קרני שומרון


נהלי חוגים תשפ"ד

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלומים הבאים. 

הרשמתכם לחוג מהווה הסכמה לנהלים אלו.  

שנת החוגים תחל ביום 03.09.23 ותסתיים ביום 30.6.24 (למעט סטודיו אישה וחוג אימון גברים, שממשיכים בכל חודשי השנה). 

כללי  

לא ייגבו דמי רישום.  

פתיחת וסגירת חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים. 

המתנ"ס רשאי לסגור חוג או לאחד קבוצות.  

במקרה של ביטול חוג ע"י המתנ"ס – יוחזר החלק היחסי של התשלום, ולא ייגבו דמי ביטול.  

לקוחות החייבים כסף למתנ"ס לא יורשו להשתתף בחוגי המתנ"ס עד להסדרת התשלום.  

המתנ"ס אחראי על ילדי החוגים בשעות הפעילות של החוג בלבד.  

המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להפסיק פעילותו של כל משתתף עקב בעיית משמעת ו/או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של החוג.  

לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה ויבחר להמשיך בחוג – יחויב מהמפגש הראשון.

  הנחות 

 10% הנחה על חוגי ילדים לילד בעל תעודת נכה (בהצגת תעודת נכה) – ההנחה תהיה תקפה מרגע הצגת התעודה. 

5% הנחה על חוגי ילדים (הזול מבינהם) החל מהילד השני בבית אב, למעט שיעורי נגינה. לא תינתן הנחה לחוגי מבוגרים. הנחת אח שני תינתן אוטומטית. היות וההנחה מתבצעת באופן ידני, נא פנו למזכירות המתנ"ס באם לא קיבלתם את ההנחה.

תנאי תשלום  התשלום לחוגים ייעשה באמצעות כרטיס אשראי או המחאות דחויות לכל שנת הפעילות. תשלום במזומן יתאפשר רק בתשלום מראש לכל השנה.  

משתתף בחוג ייחשב כ-"רשום" רק לאחר שסיים את תהליך ההרשמה באתר המתנ"ס או במזכירות, כולל הסדרת התשלום והצהרת בריאות. 

אין הרשמה טלפונית.  

בתחשיב עלות החוגים, נלקחו בחשבון החגים החלים בשנת הפעילות עפ"י רשימת החופשות, לכן לא יינתן זיכוי בגין חופשות וחגים.   

עבור המחאה שחזרה, יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך 40 ₪.  באתר האינטרנט של המתנ"ס ניתן להירשם באמצעות כרטיס אשראי בתוקף. 

במעמד ההרשמה מופיע הסכום המלא. 

הנחות מוזנות באופן ידני ע"י צוות הרישום במתנ"ס. 

דמי העשרה

 במרבית החוגים ישנה גביה חד פעמית בתחילת השנה עבור ציוד/פעילויות/תלבושות וכד' שמקבלים הילדים במהלך השנה. 

סכום דמי ההעשרה משתנה בהתאם לחוג. 

דמי ההעשרה ישולמו עם הרישום לחוג ולא יוחזרו בביטולי חוגים (למעט בחוגים עם חומרים מתכלים כמו חוגי אומנות, במקרים אלו יוחזר החלק היחסי). 

אישור צילום  ידוע לי כי במסגרת החוגים יצולמו הילדים המשתתפים וכי תמונות אלו עשויות להתפרסם במסגרת פרסומי המתנ"ס והמועצה. 

הצהרת בריאות   הורים לילדים אשר הינם בעלי מגבלה רפואית או רגישות רפואית מתבקשים למלא טופס הצהרת בריאות מלא וחתום באתר המתנ"ס בלשונית החוגים לפני תחילת הפעילות. כמו כן, עליכם לדווח ישירות באופן אישי למדריך החוג. 

ביטול השתתפות  בקשות להפסקת השתתפות בחוג יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול חוגים (אין למלא את הטופס אם ברצונכם לעבור לחוג אחר). בקשות למעבר מחוג לחוג יהיו דרך שליחת מייל למתנ"ס לתיבת המייל - office@karneish.matnasim.co.il 


טופס פרישה מחוגים - https://forms.gle/RLAGtScWu4XcCfSV9 


לא ייעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.  

בקשה לביטול השתתפות בפעילות תיכנס לתוקפה החל מה-1 לחודש העוקב (לדוגמא בקשה שתגיע ב-1.11, תיכנס לתוקפה החל מה1.12).   

המתנ"ס יגבה דמי ביטול השתתפות בחוג בסך 100 ₪ למבטלים עד סוף פברואר (בסטודיו אישה דמי ביטול בכל שלב בשנה יהיה בסך 200 ₪). 

החל מחודש מרץ (השנה עקב המלחמה, החל מאפריל) לא יהיה ניתן לבטל השתתפות בחוג אלא במקרים של כוח עליון (מקרה רפואי/ מעבר דירה). בתקופה זו של השנה גם לא יתאפשר להמיר חוג במשנהו, רישום לחוג נוסף יהיה בתשלום נוסף כרגיל.   

 לא יינתן זיכוי למשתתף על היעדרות חלקית מחוג.  

לא יתקבלו הודעות על ביטול רטרואקטיבי של חוג / פעילות ולא יוחזרו כספים בגינו.  

החזרים בגין היעדרות רפואית יינתנו בגין היעדרות של חודש ויותר, בכפוף לאישור רפואי ובהודעה בתוך שבוע מתאריך האירוע הרפואי.


 למתנ"ס שמורה הזכות לשנות את התוכנית | מותנה במינימום נרשמים | ט.ל.חלוח חופשות
על ימים אלו לא יינתן זיכוי/ השלמה של חוג שכן החוג מחושב באופן שנתי ולא חודשי לפי מספר השיעורים שמתקיימים בפועל.

תאריכיםמועדהערות
17.9.23ראש השנה
24.9-7.10.23יום כיפור - סוכות
10-14.12.23חנוכה
24-25.3.24פורים
14-29.4.24פסח
5.5.24ערב יום השואההחוגים יסתיימו בשעה 19:00
12.5.24ערב יום הזכרוןהחוגים יסתיימו בשעה 19:00
13-14.5.24יום הזכרון ויום העצמאות
11-12.6.24שבועות