נעים בשלישי - חוגי התעמלות לאזרחים ותיקים ללא תשלוםעל מנת להשתתף בחוגים חובה להרשם!


חוג

גילאים
יום
שעות
מיקום
לינק להרשמה
צ'י קונג
עפרה רויטמן
נשים
ראשון
10:00-11:00
אולם המתנ"ס
יוגה
עטרה טייב
נשים
רביעי
8:30-9:30
פיס - קרני
התעמלות 
גברים
יעקב פנחסי
גברים
שלישי וחמישי
11:30-12:30
כולל - ביה"כ הספרדי