מנוי שנתי

מנוי חודשי

עלות לחודש

150 ש"ח

200 ש"ח

תקופת המנוי

12 חודשים

עד לשליחת הודעת ביטול

עלות ביטול*

150 ש"ח

ללא דמי ביטול

ביטול באמצע חודש

חיוב יחסי

חיוב על חודש שלם

לינק הרשמה

>>להרשמה<<

>>להרשמה<<



*הודעת ביטול יש לשלוח למייל office@karneish.matnasim.co.il 

* במקרים רפואיים חריגים (באישור רופא) / מעברי דירה מחוץ לישוב, הביטול הנו ללא דמי ביטול.



אימון
מדריכה
ימיםשעות
עיצובילאטיס
בילי מורד
ראשון07:45-08:30
בילי מורד
08:30-09:15
אירובי
בילי מורד
שלישי07:45-08:30
בילי מורד
08:30-09:15
יוגה
עטרה טייב
רביעי
08:00-09:00
גמישות ומתיחות
רחלי כהן
חמישי07:45-08:30
רחלי כהן
08:30-09:15