פינג פונג - הרשתות הכחולות - בקרובבחוג נלמד את יסודות המשחק ותוכלו להנות מחוויה, שיפור הקואורדינציה והריכוז, תיאום עין יד, מפתח דיוק, רפלקסים ושיווי משקל.

גילאיםימיםשעותמיקוםמחירקישור להרשמה
גןשלישי
16:15-17:00אולם קרני190X11

שישי13:00 - 13:45אולם קרני
א - בשלישי16:15-17:00
אולם קרני
190X11
הרשמה>>
שישי12:15 - 13:00
ג - ומעלהשלישי
17:00-17:45אולם קרני
190X11
הרשמה>>
שישי
11:30 - 12:15
ז - ומעלהשלישי
17:45-18:30אולם קרני
190X11
הרשמה>>
שישי
10:45 - 11:30
גן  יום אחד

140X10

א - ביום אחד


140X10

ג - ומעלה  יום אחד


140X10

ז - ומעלה  יום אחד


140X10