קורס NLP מחזור ב - נחמה פיינסטון


קורס nlp מחזור ב  - נחמה פיינסטון

20 מפגשים 

ימי שני
1.3-21- 26.7.21
 


לפרטים: גלי מורי קוליוק 0547744606

college@karneish.matnasim.co.il

לטופס רישום מקוון>>