קייטנות קיץ 202106.07.21 שעה 19:00

הורים יקרים, אנחנו פותחים ל24 שעות את הרישום לקייטנות מחזור ב, בוקר וצהרון (22 ליולי – 5 לאוגוסט). 

שימו לב, לאחר הרישום לא יתקבלו ביטולים. 

לאחר הרישום יש לוודא שקיבלתם אישור הרשמה למייל. 

במידה וכבר נרשמתם בחודש יוני, מומלץ לוודא שקיבלתם אישור הרשמה למייל. 

אישורי ההרשמה נשלחים מהמייל הבא: DontReply@hugim.org.il (ניתן לחפש אותו בתיבת המייל שלכם).
מחזור א

מחזור ב

גנים

מחזור ב

בתי ספר

בוטלבוקר

צהרון

בוקר

צהרון

בוקר


למי מיועד

גנים ובתי ספרגנים בלבדגנים בלבדגנים בלבדבתי ספר

תקופה

1 יולי - 21 יולי
1 יולי - 22 יולי
(ללא 18 ליולי)
1 יולי - 21 יולי
ללא 18 ליולי (צום)
22 יולי - 5 אוגוסט
25 יולי - 8 אוגוסט
22 יולי - 5 אוגוסט
25 יולי - 8 אוגוסט
25 יולי - 5 אוגוסט

עלות

300 ש"ח (מסובסד)560
ש"ח
680
ש"ח
420
ש"ח
680
ש"ח

ארוחה

ללאארוחת צהריים
חמה
ללאארוחת צהריים
חמה
ללא

הסעות

כרגילכרגילאיןאיןאין

סגירת הרישום

18 ליוני18 ליוני22 ליוני22 ליוני29 ליוני

תאריך אחרון לביטול* הרשמה

20 ליוני20 ליוני24 ליוני24 ליוני29 ליוני

הנחה לאח שני
5 אחוז

איןאיןישישאין

לימודים בט' באב (18.07.21)

בגנים ובית ספר רימון - כן
בשאר בתי הספר - לא.
לא---

איחוד קבוצות

ייתכן איחודייתכן איחודייתכן איחודייתכן איחודלפי כמות הנרשמים ייתכן איחוד של בתי ספר שונים, קבוצות גיל שונות וכן איחוד קבוצות בנים\בנות


*הסבר לגבי הביטול בתחתית העמוד.לינקים להרשמה בהמשך העמוד, לפני שאתם גוללים למטה, שימו לב למספר נקודות חשובות:


1. במידה ואתם חווים קושי בתהליך ההרשמה או שיש לכם שאלות, אנא גללו לתחתית העמוד ל"שאלות ותשובות"


2. במידה ורושמים מספר ילדים למספר קייטנות, (לדוגמא: ילד ראשון לגן אופירה, ילד שני לגן אורנים וכו') שימו לב לשורות הבאות:

בסיום ההרשמה תראו מסך כזה: (תמונה מצורפת למטה)

נא לא ללחוץ על אחד מהכפתורים "רישום משתתף נוסף לפעילות אחרת \ לאותה פעילות"

יש לחזור שוב לעמוד בו אתם נמצאים עכשיו ולבחור את הקייטנה \ צהרון אליו תרצו לרשום את הילד השני.

לינקים להרשמה:

1 יולי - 21 יולי (ההרשמה נגמרה)קייטנת המשך: 22 יולי - 5 אוגוסט
שכונהגןבוקר 1 יולי - 21 יוליצהרון 1 יולי - 21 יוליבוקרצהרון

אלוני
שילה

גן אלון>>בוקר מחזור א<<>>צהרון מחזור א<<>>בוקר מחזור ב<<>>צהרון מחזור ב<<
גן תמר>>בוקר מחזור א<<>>צהרון מחזור א<<>>בוקר מחזור ב<<>>צהרון מחזור ב<<גינות
שומרון

גן אופירה>>בוקר מחזור א<<>>צהרון מחזור א<<>>בוקר מחזור ב<<>>צהרון מחזור ב<<
גן אורנים>>בוקר מחזור א<<>>צהרון מחזור א<<>>בוקר מחזור ב<<>>צהרון מחזור ב<<
גן איתנים>>בוקר מחזור א<<>>צהרון מחזור א<<>>בוקר מחזור ב<<>>צהרון מחזור ב<<
גן אלה>>בוקר מחזור א<<>>צהרון מחזור א<<>>בוקר מחזור ב<<>>צהרון מחזור ב<<
גן דקל>>בוקר מחזור א<<>>צהרון מחזור א<<>>בוקר מחזור ב<<>>צהרון מחזור ב<<
גן חצב>>בוקר מחזור א<<>>צהרון מחזור א<<>>בוקר מחזור ב<<>>צהרון מחזור ב<<
גן ניצנים>>בוקר מחזור א<<>>צהרון מחזור א<<>>בוקר מחזור ב<<>>צהרון מחזור ב<<מעלה
שומרון

גן אצטרובל>>בוקר מחזור א<<>>צהרון מחזור א<<>>בוקר מחזור ב<<>>צהרון מחזור ב<<
גן בסמת>>בוקר מחזור א<<>>צהרון מחזור א<<>>בוקר מחזור ב<<>>צהרון מחזור ב<<
גן מעלה האורנים>>בוקר מחזור א<<>>צהרון מחזור א<<>>בוקר מחזור ב<<>>צהרון מחזור ב<<נווה
מנחם

גן גיטרה>>בוקר מחזור א<<>>צהרון מחזור א<<>>בוקר מחזור ב<<>>צהרון מחזור ב<<
גן הנבל>>בוקר מחזור א<<>>צהרון מחזור א<<>>בוקר מחזור ב<<>>צהרון מחזור ב<<
גן זמר>>בוקר מחזור א<<>>צהרון מחזור א<<>>בוקר מחזור ב<<>>צהרון מחזור ב<<
גן חלילים>>בוקר מחזור א<<>>צהרון מחזור א<<>>בוקר מחזור ב<<>>צהרון מחזור ב<<
גן כינור>>בוקר מחזור א<<>>צהרון מחזור א<<>>בוקר מחזור ב<<>>צהרון מחזור ב<<
גן לחן>>בוקר מחזור א<<>>צהרון מחזור א<<>>בוקר מחזור ב<<>>צהרון מחזור ב<<
גן מיתר>>בוקר מחזור א<<>>צהרון מחזור א<<>>בוקר מחזור ב<<>>צהרון מחזור ב<<
גן פעמונים>>בוקר מחזור א<<>>צהרון מחזור א<<>>בוקר מחזור ב<<>>צהרון מחזור ב<<
גן צליל>>בוקר מחזור א<<>>צהרון מחזור א<<>>בוקר מחזור ב<<>>צהרון מחזור ב<<קרני
שומרון

גן אתרוג>>בוקר מחזור א<<>>צהרון מחזור א<<>>בוקר מחזור ב<<>>צהרון מחזור ב<<
גן ברוש>>בוקר מחזור א<<>>צהרון מחזור א<<>>בוקר מחזור ב<<>>צהרון מחזור ב<<
גן גפן>>בוקר מחזור א<<>>צהרון מחזור א<<>>בוקר מחזור ב<<>>צהרון מחזור ב<<
גן הדס>>בוקר מחזור א<<>>צהרון מחזור א<<>>בוקר מחזור ב<<>>צהרון מחזור ב<<בית ספרכיתהמחזור א
1 יולי - 22 יולי
(רימון עד 21 יולי)
מחזור א
25 יולי - 5 אוגוסט

בית ספר
רימון

רימון כיתה א>>הרשמה לקייטנה<<>>בוקר מחזור ב<<
רימון כיתה ב>>הרשמה לקייטנה<<
>>בוקר מחזור ב<<
רימון כיתה ג>>הרשמה לקייטנה<<
>>בוקר מחזור ב<<
רימון כיתה ד>>הרשמה לקייטנה<<
-
רימון כיתה ה>>הרשמה לקייטנה<<
-
רימון כיתה ו>>הרשמה לקייטנה<<
-


בית ספר
משואה

משואה ד1 בנים>>הרשמה לקייטנה<<
-
משואה ד2 בנים>>הרשמה לקייטנה<<
-
משואה ד3 בנות>>הרשמה לקייטנה<<
-
משואה ד4 בנות>>הרשמה לקייטנה<<
-
משואה ד5 בנות>>הרשמה לקייטנה<<
-משואה ה1 בנים>>הרשמה לקייטנה<<
-
משואה ה2 בנים>>הרשמה לקייטנה<<
-
משואה ה3 בנות>>הרשמה לקייטנה<<
-
משואה ה4 בנות>>הרשמה לקייטנה<<
-
משואה ה5 בנות>>הרשמה לקייטנה<<
-משואה ו' 1 בנים>>הרשמה לקייטנה<<
-
משואה ו' 2 בנות>>הרשמה לקייטנה<<
-
משואה ו' 3 בנות>>הרשמה לקייטנה<<
-

משואה ו' 4 בנות>>הרשמה לקייטנה<<
-


בית ספר
ברקאי

ברקאי כיתה א1>>הרשמה לקייטנה<<>>בוקר מחזור ב<<
ברקאי כיתה א2>>הרשמה לקייטנה<<
ברקאי כיתה ב1>>הרשמה לקייטנה<<>>בוקר מחזור ב<<
ברקאי כיתה ב2>>הרשמה לקייטנה<<
ברקאי כיתה ג1>>הרשמה לקייטנה<<>>בוקר מחזור ב<<
ברקאי כיתה ג2>>הרשמה לקייטנה<<
ברקאי כיתה ד1>>הרשמה לקייטנה<<-
ברקאי כיתה ד2>>הרשמה לקייטנה<<-
ברקאי כיתה ד3>>הרשמה לקייטנה<<-
ברקאי כיתה ה1>>הרשמה לקייטנה<<-
ברקאי כיתה ה2>>הרשמה לקייטנה<<-
ברקאי כיתה ו1>>הרשמה לקייטנה<<-
ברקאי כיתה ו2>>הרשמה לקייטנה<<-
הורים יקרים , אנו פותחים בפניכם את האפשרות להירשם לפעילות הקיץ של החט"ב בצורה מודולרית.עליכם לבחור בצירוף הרצוי עליכם- רישום לשלושה שבועות, רישום לשבועיים או רישום לשבוע אחד
שימו לב, בחטיבת הביניים הקייטנה תתקיים עד ה22 ליולי כולל
ברקאי ז-ח - 3 שבועות>>הרשמה לקייטנה<<-
ברקאי ז-ח - 2 שבועות>>הרשמה לקייטנה<<-
ברקאי ז-ח - שבוע אחד>>הרשמה לקייטנה<<-
בית ספר
לפידים


לפידים כיתה א-
לפידים כיתה ב->>בוקר מחזור ב<<
לפידים כיתה ג->>בוקר מחזור ב<<תשלום:האם יש דמי ביטול?

     תשובה: ניתן לבטל עד ה20 ליוני ללא דמי ביטול, לאחר מכן לא תהיה אפשרות לבטל (ולא יתקבל החזר כלל).


כיצד מבטלים?

     תשובה: לפני התאריך האחרון לביטול , שולחים הודעה למייל המתנ"ס עם שם + משפחה + תעודת זהות של הילד\ה + מה רוצים לבטל. office@karneish.matnasim.co.il 


במידה ואני רושמ\ת מספר אחים לקייטנה האם אקבל הנחה?

תשובה: ככלל, הקייטנה מסובסדת דרך משרד החינוך ועל כן לא תינתן הנחה. במקרים חריגים יש למלא טופס בקשת הנחה. (יש לפנות למייל המתנ"ס).


במידה ואני עובדת במעונות המתנ"ס האם אקבל הנחה?

תשובה: במידה ומדובר בעובדת קבועה, תנתן הנחה של 50 אחוז עבור הצהרון. (אך לא עבור הקייטנה היות שהיא כבר מסובסדת).


לכמה תשלומים ניתן לפרוס?

     תשובה: קייטנת בוקר עד 2 תשלומים. צהרון עד 3 תשלומים.


קייטנה \ צהרון:


האם ניתן להרשם רק לחלק ממחזור א \ מחזור ב?

      תשובה: לא.


האם יש ארוחת בוקר בקייטנה?

     תשובה: לא.


האם יש ארוחת צהריים בצהרון?

     תשובה: כן. ארוחה חמה.


האם יש הסעות?

     תשובה: ההסעות יהיו כרגיל - כמו במהלך השנה.


תהליך ההרשמה:


בטופס הרישום לא ניתן למלא את השדות כי אני רואה כוכביות בתוך השדות כמו בתמונה, מה ניתן לעשות?

תשובה: זה אומר שהבן \ הבת שלכם כבר נמצאים במסד הנתונים, אין צורך למלא את השדות שבהם יש כוכביות. יש למלא רק את השדות הריקים שלידם יש את הסימן הזה: *

מילאתי את כל הפרטים ואני מקבל הודעה שעלי לאשר הצהרת בריאות, מה עלי לעשות?

     תשובה: לגלול את העמוד כלפי מעלה וללחוץ על הריבוע שלידו כוכבית אדומה כמו בתמונה: