מאז ימי אברהם אבינו עבד האדם את האדמה. כמו כן השתמש בה להכנת כלים פסלים גם אנחנו בחוג נפסל וניצור כלים שימושיים נפסל חיות בני אדם והכל העולה בדמיון של כל משתתף. כל העבודות ישרפו ויצבעו באופן מקצועי .


יוםקבוצהלינק להרשמהשעהעלותמיקום
רביעיגן חובה – א'>>הרשמה<<
16:30-17:30220 ש"חמרכז מצוינות
ב'-ד'>>הרשמה<<
17:30-18:30
ה'-ז'>>הרשמה<<
17:30-18:30
נוער ומבוגרים>>הרשמה<<
18:30-19:30