קתדרה תשפ"ב*פירוט התוכנית המלאה בתחתית העמוד

*התשלום עבור לימודי הקתדרה הינו שנתי, אך יגבה ב10 תשלומים, במידה ומעוניינים לשלם בתשלום אחד יש לבצע הרשמה באתר ולאחר מכן לשלוח בקשה למייל המתנ"ס: office@karneish.matnasim.co.il

*מדיניות ביטול בתחתית העמוד
הרשמה מוקדמת

הרשמה מאוחרת

תוכנית
מלאה

יחיד כולל סיורים

200X10 ש"ח

>>נסגרה ההרשמה<<

230X10 ש"ח

>>להרשמה<<

יחיד ללא סיורים

140X10 ש"ח

>>נסגרה ההרשמה<<

170X10 ש"ח

>>להרשמה<<

יחיד כולל סיורים + בן זוג ללא סיורים

270X10 ש"ח

>>נסגרה ההרשמה<<

310X10 ש"ח

יחיד ללא סיורים + בן זוג ללא סיורים

210X10 ש"ח

>>נסגרה ההרשמה<<

270X10 ש"ח
שם הקורס

מספר מפגשים

הרשמה

קורסים
בודדים


רוחות חדשות
בארץ הקודש

11 מפגשים

250X2 ש"ח

>>להרשמה<<

סודות
מחדר החקירות

6 מפגשים

125X2 ש"ח

>>להרשמה<<

הסודות של
גיבורי התרבות


5 מפגשים


125X2 ש"ח

>>להרשמה<<


שם הסיור

תאריך

הרשמה

סיורים


סיור
ערב מזמר

27.10.21

100 ש"ח
>>להרשמה<<

להרשמה למספר סיורים בבת אחת
>>לחצו כאן<<

מדיניות ביטול:

הביטול יעשה אך ורק מתאריך שליחת הודעת ביטול למייל המתנ"ס: office@karneish.matnasim.co.il


תאריך שליחת
בקשת הביטול
עלות
הביטול
עד ה3 לאוקטובר100 ש"ח
לאחר ה3 לאוקטובריבוצע חישוב כמה ימי הרצאות\סיורים עברו עד ליום שליחת הביטול ותחושב עלותם לפי תעריף של ימי הרצאות\סיורים בודדים