קתדרה תשפ"ב*פירוט התוכנית המלאה בתחתית העמוד

*התשלום עבור לימודי הקתדרה הינו שנתי, אך יגבה ב10 תשלומים, במידה ומעוניינים לשלם בתשלום אחד יש לבצע הרשמה באתר ולאחר מכן לשלוח בקשה למייל המתנ"ס: office@karneish.matnasim.co.il

*מדיניות ביטול בתחתית העמוד
הרשמה מוקדמת

הרשמה מאוחרת

תוכנית

מלאה

יחיד כולל סיורים

200X10 ש"ח

>>להרשמה<<

240X10 ש"ח

יחיד ללא סיורים

140X10 ש"ח

 >>להרשמה<< 

180X10 ש"ח

יחיד כולל סיורים + בן זוג ללא סיורים

270X10 ש"ח

>>להרשמה<<

310X10 ש"ח

יחיד ללא סיורים + בן זוג ללא סיורים

210X10 ש"ח

>>להרשמה<<

270X10 ש"חמדיניות ביטול:

הביטול יעשה אך ורק מתאריך שליחת הודעת ביטול למייל המתנ"ס: office@karneish.matnasim.co.il


תאריך שליחת
בקשת הביטול
עלות
הביטול
עד ה3 לאוקטובר100 ש"ח
לאחר ה3 לאוקטובריבוצע חישוב כמה ימי הרצאות\סיורים עברו עד ליום שליחת הביטול ותחושב עלותם לפי תעריף של ימי הרצאות\סיורים בודדים