קתדרה תשפ"ג


*פירוט התוכנית המלאה בתחתית העמוד

*התשלום עבור לימודי הקתדרה הינו שנתי, אך יגבה ב10 תשלומים, במידה ומעוניינים לשלם בתשלום אחד יש לבצע הרשמה באתר ולאחר מכן לשלוח בקשה למייל המתנ"ס: office@karneish.matnasim.co.il

*מדיניות ביטול בתחתית העמוד
הרשמה מוקדמת

הרשמה מאוחרת

תוכנית
מלאה

יחיד כולל סיורים

200X10 ש"ח
>>להרשמה<<

230X10 ש"ח

יחיד ללא סיורים

140X10 ש"ח
>>להרשמה<<

170X10 ש"ח


יחיד כולל סיורים + בן זוג ללא סיורים

270X10 ש"ח
>>להרשמה<<

310X10 ש"ח

יחיד ללא סיורים + בן זוג ללא סיורים

210X10 ש"ח
>>להרשמה<<

270X10 ש"ח
שם הקורס

מספר מפגשים

הרשמה

קורסים
בודדים


רקוויאם גרמני

7 מפגשים

160X2 ש"ח

>>להרשמה<<

חידושים בעולם הרפואה

7 מפגשים

160X2 ש"ח

>>להרשמה<<

הרצאות חובקות עולם


5 מפגשים


125X2 ש"ח

>>להרשמה<<כשביטחון פוגש דמוקרטיה


6 מפגשים

150X2 ש"ח

>>להרשמה<<מאבקים מעצבים של הזהות היהודית לאורך ההיסטוריה

7 מפגשים


150X2 ש"ח

>>להרשמה<<מוסיקה מחוללת שינוי- סדרת הרצאות מוסיקליות


6 מפגשים


140X2 ש"ח

>>להרשמה<<משפטים שעיצבו את פני המדינה4 מפגשים


90X2 ש"ח

>>להרשמה<<עבודתו של עיתונאי
ועורך חדשות


4 מפגשים


100X2 ש"ח

>>להרשמה<<עולם הצילום


4 מפגשים


100X2 ש"ח

>>להרשמה<<


פלאי מזג האוויר 


5 מפגשים


110X2 ש"ח

>>להרשמה<<


להרשמה למספר סיורים בבת אחת
>>לחצו כאן<<


שם הסיור

תאריך

הרשמה

סיורים*


סיור לאזור מערב בנימין

21.11.22

>>להרשמה<<


סיור בעקבות עשרת השבטים


10.01.23


>>להרשמה<<סיור לאזור צפון ים המלח

06.02.23

>> להרשמה <<


סיור להרודיון ולגוש עציון


01.05.23

>> להרשמה <<סיור בין ערביים קסום באזור החוף


06.06.23

>> להרשמה <<
מדיניות ביטול:

הביטול יעשה אך ורק מתאריך שליחת הודעת ביטול למייל המתנ"ס: office@karneish.matnasim.co.il


תאריך שליחת
בקשת הביטול
עלות
הביטול
עד ה3 לנובמבר100 ש"ח
לאחר ה3 לנובמבריבוצע חישוב כמה ימי הרצאות\סיורים עברו עד ליום שליחת הביטול ותחושב עלותם לפי תעריף של ימי הרצאות\סיורים בודדים