שעות פתיחת הספריהשעות פתיחת הספריה


ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
8:30-10:30

8:30-10:30

10:00-12:00

17:00-18:45

17:00-18:45
17:00-18:45
17:00-19:45