נהלי חוגים תשפ"ב 


כללי

 • לא ייגבו דמי רישום. 
 • פתיחת וסגירת חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים. המתנ"ס רשאי לסגור חוג או לאחד קבוצות. 
 • במקרה של ביטול חוג ע"י המתנ"ס – יוחזר החלק היחסי של התשלום, ולא ייגבו דמי ביטול. 
 • לקוחות החייבים כסף למתנ"ס לא יורשו להשתתף בחוגי המתנ"ס עד להסדרת התשלום. 
 • המתנ"ס אחראי על ילדי החוגים בשעות הפעילות של החוג בלבד. 
 • המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להפסיק פעילותו של כל משתתף עקב בעיית משמעת ו/או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של החוג. 
 • לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה ויבחר להמשיך בחוג – יחויב מהמפגש הראשון. 
 • ניתן להגיע למפגש ניסיון בשני חוגים בלבד. מפגש ניסיון בחוג שלישי יחויב בתשלום. ניתן להתנסות בכל חוגי המתנ"ס עד ה-14 באוקטובר בלבד. 


הנחות

5% הנחה על חוגי ילדים (הזול מבינהם) החל מהילד השני בבית אב, למעט שיעורי נגינה. לא תינתן הנחה לחוגי מבוגרים.  


תנאי תשלום

 • התשלום לחוגים ייעשה באמצעות כרטיס אשראי או המחאות דחויות לכל שנת הפעילות. תשלום במזומן יתאפשר רק בתשלום מראש לכל השנה. 
 • משתתף בחוג ייחשב כ-"רשום" רק לאחר שסיים את תהליך ההרשמה באתר המתנ"ס או במזכירות, כולל הסדרת התשלום והצהרת בריאות. אין הרשמה טלפונית. 
 • בתחשיב עלות החוגים, נלקחו בחשבון החגים החלים בשנת הפעילות עפ"י רשימת החופשות, לכן לא יינתן זיכוי בגין חופשות וחגים. 
 • עבור המחאה שחזרה, יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך 40 ₪. 
 • באתר האינטרנט של המתנ"ס ניתן להירשם באמצעות כרטיס      אשראי בתוקף. במעמד ההרשמה מופיע הסכום המלא. הנחות מוזנות באופן ידני ע"י צוות הרישום במתנ"ס. 


אישור צילום

ידוע לי כי במסגרת החוגים יצולמו הילדים המשתתפים וכי תמונות אלו עשויות להתפרסם במסגרת פרסומי המתנ"ס והמועצה.  


הצהרת בריאות

הורים לילדים אשר הינם בעלי מגבלה רפואית או רגישות רפואית מתבקשים למלא טופס הצהרת בריאות מלא וחתום באתר     המתנ"ס בלשונית החוגים לפני תחילת הפעילות. כמו כן, עליכם לדווח ישירות באופן אישי למדריך החוג.  


ביטול השתתפות

 • בקשות להפסקת השתתפות בחוג יטופלו אך ורק לאחר שליחה במייל office@karneish.matnasim.co.il (שם+שם משפחה, תעודת זהות, טלפון, שם החוג לביטול)  לא ייעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. 
 • בקשה לביטול השתתפות בפעילות שתתקבל עד היום ה-20 בכל חודש, תכנס לתוקף החל מתחילת החודש העוקב. 
 • המתנ"ס יגבה דמי ביטול השתתפות בחוג בסך 100 ₪ למבטלים עד סוף פברואר. החל מחודש מרץ לא ניתן לבטל השתתפות בחוג אלא במקרים של כוח עליון.                                                                                                                     
 • משתתף המפסיק השתתפותו בחוג (בהתאם לסעיף הנ"ל) יוכל לעבור לחוג / פעילות אחרת. במידה ואינו מעונין לעשות כן, יבוטלו התחייבויותיו למתנ"ס בגין חוג זה. 
 • לא יינתן זיכוי למשתתף על היעדרות חלקית מחוג. 
 • לא יתקבלו הודעות על ביטול רטרואקטיבי של חוג / פעילות ולא יוחזרו כספים בגינו. 
 • החזרים בגין היעדרות רפואית יינתנו בגין היעדרות של חודש ויותר, בכפוף לאישור רפואי ובהודעה בתוך שבוע מתאריך האירוע הרפואי. 


נהלים בתקופת קורונה

• בימי קורונה אנו נקפיד על ההנחיות המפורסמות ע”י הרשות ומשרדי הממשלה: מילוי הצהרת בריאות לכל משתתף בכל יום פעילות, מדידת חום, עטיית מסכה, שמירה על היגיינה ועל מרחק בין המשתתפים בחוג וניקיון וחיטוי של המשטחים. (יש לעקוב אחר ההנחיות).• במידה ותהיה הנחייה נקיים את החוגים בקפסולות.• במידה ותלמיד מחליט לבטל השתתפותו בחוג, כל עוד החוג פועל במתכונתו הרגילה, תנאי הביטול של חוגי המרכז הקהילתי המצוינים לעיל במסמך זה תקפים.• במידה וכל משתתפי החוג נאלצים לשהות בבידוד, החוג יועבר למשתתפים במתכונת זום. במידה ולא ניתן לקיים את החוג במתכונת זום, המרכז הקהילתי ישכלל את מס’ המפגשים שלא התקיימו בתום התק’, ויחזיר את המפגשים במהלך השנה/חודש יולי. במידה ולא ניתן להחזיר את המפגשים, המרכז הקהילתי יזכה את הלקוחות בהתאם למפגשי החוג שהיו אמורים להתקיים. במקרה ומשתתף נכנס לבידוד והחוג ממשיך להתקיים, לא יתקבל החזר עבור תקופת הבידוד.• במידה ויוצאת הנחייה על הקפאת חוגים, החוגים יעברו למתכונת זום. חוג שלא ניתן לקיים אותו במתכונת זום, המרכז הקהילתי ישכלל את מס’ מפגשי החוג שלא התקיימו בתום התק’ ויחזיר את המפגשים במהלך השנה/חודש יולי. במידה ולא ניתן להחזיר את המפגשים, המרכז הקהילתי יזכה את הלקוחות בהתאם למפגשים שהיו אמורים להתקיים.