שאלות ותשובות


שנת הפעילות תשפ"א תחל ביום שלישי, י"ב באלול תש"ף, 1/9/20 ותסתיים ביום שלישי, כ' בתמוז תשפ"א, 30/6/21 (מלבד חוגים אשר צוינו אחרת).
כן, המדריכים מקפידים על הוראות התו הסגול בנוסף מספר התלמידים קטן בדרך כלל ממספר התלמידים בכיתה\גן ולכן סיכויי ההדבקה בשמירה על הכללים וההוראות נמוכים יותר מבית הספר ומהגן.
התשלום עבור החוגים הוא חודש בחודש, כמו שהיה בגל הראשון, חוג שלא יתקיים לא יחויב בגינו באותו החודש, חוג שיופסק באמצע החודש יחוייב באופן יחסי.
1. המתנ"ס מעמיד אחראי קורונה אשר יפקח על ההנחיות ויהיה במעקב מול ההנחיות של משרד הבריאות.
2. ההורים יחתמו על הצהרות בריאות לפני הכניסה לחוג.
3. המדריכים יפעלו על פי ההנחיות.
בבניית החוגים שמנו לנגד עניינו לבנות תוכנית של חוגים מגוונים, מקצועיים ושיהיו נגישים בכל שכונה.
רכישת הערכה הינה חובה מכוון שמהווה חלק בלתי נפרד מהחוג על מנת לשמור על אחידות ומקצועיות בקבוצה.
חשוב לציין שהחיוב לחוגים מתבצע בסוף כל חודש (20 לכל חודש) בהתאם לתאריך חיוב שהוסדר מול חברת אשראי.
יש למלא טופס העברה מחוג לחוג במוקד רישום ושירות לקוחות. לא ייגבו דמי רישום על החוג השני. במידה ודמי הביטוח בחוג החדש גבוהים מהחוג הקודם , ישולם הפער בין השניים.
ניתן לבטל ע"י מילוי טופס ביטול, יש לבטל עד 20 לכל חודש, עלות ביטול הינה 50 ש"ח.
על פי הנחיות התו הסגול ומשרד הבריאות, אין אפשרות להורים להיות נוכחים במהלך החוג, אלא אם תואם עם המדריך מראש.