חיפוש באתר

טפסים

טופס הצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדם בחוג/פעילות -

מאת הורי התלמיד/ה
המין: ז / נ
אני מצהיר/ה כי (סמן את האפשרות נכונה)
1 .לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/מבתי להשתתף בפעילות הנערכת במתנ
2 .יש לבני/לבתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות המתנ"ס.
יש לבני/לבתי בעיה בריאותית כרונית ( כגון אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה, רגישות למזון, מחלה ממארת וכד' ) ,לא / כן. פרט
4 .בני/בתי נוטל/ת תרופה/ות באופן קבוע: לא / כן. פרט:
.בני/בתי סובל/ת מרגישות לתרופות או למזון: לא / כן. פרט:
.אני מתחייב/ת להודיע למדריך/ה ולרכזת הפעילות על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאות של בני/בתי.
7 .להלן מידע נוסף לגבי בריאות ילדי שברצוני ליידע את המתנ"ס על אודותיו.
חתימת ההורים
צרו קשר:
  • מתנס קרני שומרון
  • רחבעם זאבי
  • קרני שומרון
  • 097920201/3
  • פקס: 097920478
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות