מתנ"ס קרני שומרון - האתר הרשמי

אם אתם לא מוצאים אירוע שהתחיל לאחרונה, יתכן והוא נמצא ב"אירועי העבר"